نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
انواع برخورد با خبرنگار
رضا ساکی


روز خبرنگار است. برخورد برخی از مردم با خبرنگاران را بخوانید:

 

 

 

در نخستین دقیقه آشنایی:

 

پسر: من به شما علاقه دارم.

 

دختر: شغلت چیه؟

 

پسر: خبرنگارم.

 

دختر: وای خدای من، عاشقتم. زندان هم رفتی؟

 

 

***

 

 

عمه بزرگم وقتی می‌خواهد در جمع به من عزت بگذارد:

 

برادرزادمه، الان بی‌کاره خبرنگاری می‌کنه تا کار شرافت‌مندی پیدا کنه.

 

 

***

 

 

در بقالی:

 

بقال: حالا شغلت چیه؟

 

خبرنگارم.

 

بقال: فشار روتون زیاده نه؟

 

نه اصلا.

 

بقال: یعنی این‌قدر فشار روتون هست که نمی‌تونید بگین فشار رومون هست؟

 

 

 

 

***

در خواستگاری:

 

پدر عروس: آقا داماد چه کاره هستن؟

 

خبرنگارم.

 

پدر عروس: ما به مشاغل تخیلی دختر نمی‌دیم.

 

 

***

 

 

معرفی از دور:

 

دیدیش؟ همون که سبیل داره. بیچاره خبرنگاره. طفلک.

 

 

 

***

 

در اتوبوس:

 

راننده: بنزین قراره بشه لیتری 3 تومن.

 

شایعه‌اس.

 

راننده: شما می‌دونی یا من؟

 

من خبرنگارم.

 

راننده: می‌گه خبرنگارم.

 

جمع حاضر در اتوبوس:

 

هرهرهرهرهرهر

 

***

در خانه:

 

مادر: همسایه‌های جدیدتون خوبن؟

 

نه اصلا باهاشون رفت‌وآمد نداریم.

 

مادر: چرا؟

 

زن و شوهر خبرنگارن.

 

مادر: بلا به دور.

 

 

 

 

***

در بانک:

 

رئیس بانک: در خدمتم.

 

وام می‌خواستم.

 

رئیس بانک: شغل‌تون چیه؟

 

خبرنگارم.

 

رئیس بانک: ما اغلب به صاحبان صنایع وام می‌دیم.

 

من صاحب قلمم.

 

رئیس بانک: عرض کردم که، شرمنده‌ام.

 

 

***

 

پدر هنگام افتخار کردن به بچه‌ها:

 

سه تا بچه دارم. یکی کارمند دولته، یکی کارمند بخش خصوصیه، یکی هم فعلا خبرنگاره.

 

باقی بقای‌تان

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=105&tab=other