نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
عادل فردوسی پور در حال تدریس/ عکس


تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۴

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=13064&tab=rooz