نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
15 کیلومتر ترافیک برای دفن کاپیتان باتعصب پرسپولیس


تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۴

هادی نوروزی که همیشه در تعطیلات به کپورچال زادگاهش می رفت و اتفاقا برای کودکان این روستا لباس و توپ می برد، دوباره در تعطیلات به این روستا بازمی گرد. هادی اما این بار برای همیشه به کپورچال می رود و همانجا به خواب ابدی فرو خواهد رفت. هنوز اهالی این روستا رفتن او را باور ندارند. نوروزی پس از حضور در پرسپولیس، وقتی به زادگاهش برگشت دید که پلاکاردی بزرگ برایش زده اند و رویش نوشته اند به کپورچال، زادگاه هادی نوروزی بازیکن پرسپولیس خوش آمدید. او همانجا به همسرش گفت که اگر از دنیا برود، وصیت می کند که در این روستا به خاک سپرده شود. حالا هم این اتفاق افتاده و مردم کپورچال باور ندارند هادی را به این راحتی و اینقدر زود از دست داده اند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=13135&tab=rooz