نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
افتخاری به نام افتخاری...
آنتی جلبک


دکتر علیرضا افتخاری بعنوان چهره ماندگار موسیقی کشور انتخاب شد.

به راحتی قابل پیش بینی بود که این خبر سرآغازی است بر شروع اهانت ها

به استاد موسیقی ایران. زیرا زخمی که دکتر افتخاری بر دل دشمنان این مرز و بوم

نهاده به این راحتی ها التیام بخشیدنی نیست.

"اگر تا به حال هر حرفی به من زده اند بخشیدم و گذشت کردم، اما

از اهانت ها و تعرّض به خانواده ام نمی توانم بگذرم"

اینها گوشه ای از درد دلهای مردی است که به اتهام دفاع از ملت، مملکت، وطن،

 رهبر و رئیس جمهور محبوبش اینگونه مورد حمله و هجوم قرار گرفته است.

این حملات تا جایی پیش می رود که در دانشگاه اصفهان دختر او را مورد اذیت و آزار

قرار می دهند و برای او که استاد دانشگاه صنعتی اصفهان است،ایجاد مزاحمت

می کنند.

و اینجاس که به راحتی می توان فهمید معنای شعار سبزها در ایام انتخابات را:

"زنده باد مخالف من"

شماها حتی چشم دیدن موفقیت مخالفتان را هم ندارید چه برسد به...

 

 

 

و اما چند خطی تقدیم به چهره ماندگار موسیقی ایران:

دکتر علیرضا افتخاری شاهد بغض نهفته در گلویت بودیم.

اشک های جاری شده بر روی گونه هایت را هم دیدیم.

جناب استاد، حلقه اشک موج زده در چشمانت نشان از غمی عمیق در دلت بود

همه اینها را می دانیم.

اما تو هم بدان که هر چیزی بهایی دارد.

و بهای عشق هم غم گساری و سوختن است.

این را بدان که تو داری بهای عشق به وطن و رهبر و رئیس جمهورت را می پردازی.

تو داری مانند هر عاشق دیگری می سوزی در آتش عشقت.

خوش به سعادتت.

این نشان از عشق واقعی توست.

به یاد آور تاریخ ائمه و معصومین را.

تو هم زندگی امام مظلومان، حضرت علی(ع) را سرلوحه و اسوه خودت قرار بده

و با اشک چشم دل دشمنانت را شاد مکن.

لبخند تو میتواند نمکی باشد بر زخم دل دشمنان این مملکت.

تو پروانه ای به دور شمع رهبری.

لبخند تو در حین سوختن می تواند نشان از قدرت ایمانت داشته باشد.

 

بخند استاد افتخاری بخند.

 

http://jolbaksetiz.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=148&tab=weblog