نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
فارسی 1 برای بنده های خدا
این جا ایران است


اخیراً سایت شبکه فارسی وان هک شد. البته مشتری های این شبکه در حقیقت کسانی هستند که در معرض تبلیغات ضد خانواده قرار گرفته و شب و روز در ذهنشان اندیشه خیانتا به حریم خانواده توسط همین شبکه تکرار میشود. ماجرای زیر در محل کار من اتفاق افتاده که خوندنش خالی از لطف نیست.

در محل کار نشسته بود پای کامپیوتر و داشت زیر لب هی غرغر میکرد

شاهین خان را عرض میکنم. هم روحشان لطیف است و هم خیلی حساس هستند و زودرنج.  البته 100 کیلو بیشتر وزن ندارد.دیدم هی داره به این واون فحش میده رفتم جلو گفتم بابا دوباره چی شده؟ چرا اینقدر شاکی هستی؟

گفت:آخه این متحجرا از جون ما چی میخوان؟

گفتم:چیه باز با نامزد جدیدتون تشریف برده بودین خیابون ودوباره ضایعت کرده!

گفت:نخیر! این بار چارتا متحجر عین تو اومدن و آرامش ما رو تو فضای دموکراتیک اینترنت!! به هم ریختن.آخه کی میخواید از این تفکرات التقاطی دست بردارید؟

گفتم:یه جوری بگو منم روشن بشم شاهین خان

گفت:این متحجرا سایت فارسی وان بیچاره رو تو اینترنت هک کردن. خجالت هم نمی کشن. مگه این فارسی وان چه عیبی داشت؟ چه ایرادی داشت؟ خب یه خورده سریالاش  "چیز" بود ولی خوب و قشنگ بود و . . .

در همین لحظه تلفن زنگ زد و شاهین خان با عجله رفت سمت در خروجی. مثل اینکه نامزد جدیدشون اومده بودن دم در و کارشون داشتن . . . البته خود این بنده خدا متأهل هست و ظاهرا فعلا هیچ نسبت شرعی هم بین ایشون و اون خانوم وجود نداره و . . . البته میشه فهمید که چرا هک شدن سایت فارسی وان باعث ناراحتی این بنده خدا شده بود . .  خوب فارسی وان هم برای همین بنده های خداست دیگه . . .

http://www.ahmadkaramad.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=150&tab=weblog