نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
محبت به خامنه ای ، عین بصیرت است
آر-پی-جی زن!


اگر دیروز مسلم حسین یارانی داشت که در بحبوحه ی هجوم دشمن تنهایش گذاشتند ٬ امروز مسلم  مهدی موعود ٬ یارانی دارد که حیدروار در هر عرصه ای می تازند و تنها چیزی که از مولایشان می خواهند ٬ اذن جهاد است برای گرفتن انتقام سیلی زهرا و فقط کافی ست دشمنان مولایشان یک قدم جلو بیایند تا از کشته هاشان تپه ای بسازند به ارتفاع خباثت هاشان.

اگر دیروز پیامبر خدا سلیمانی داشت سلمان نام و از تبار مردان فارس که خندق می کشید بین گناهان و خوبی ها ٬ امروز مهدی موعود سلیمانی دارد علی نام و از سلاله پاک حسین که عباس وار به دشمن می تازد و سازش و تسلیم و بیعت با دشمن در کارش نیست.

اگر دیروز کوچک خان جنگلی یارانی داشت که گه گاه مانور قدرت برگزار می کردند ، امروز خامنه ای یارانی-بخوانید غلامانی-دارد که هر روز و هر ساعت،به اذن مولایشان، مانور قدرت برگزار می کنند و روی اعصاب دشمن ، رژه حماسی می روند و حماسه ای می سازند عاشورائی و کربلایی و عباس وار می تازند به صف دشمنان و قاضی شریح ها و پت و مت ها و عاشقانه رجز می خوانند همانند حسین که:

الموت اولی من دخول النارِ

والعار اولی من دخول النارِ

و با همین نوا ، دل نداشته ی دشمن را را به درد می آورند و همین است که:

کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا...

حال ، عاشورا می خواهد سال 61 هجری باشد ، 2006 میلادی یا 1388 شمسی.یا کربلا می خواهد در نینوا باشد ، در جبل عامل و قانا یا خیابان 7 تیر تهران.چه فرقی دارد؟مهم،عاشورایی و کربلایی بودن است.

حال ، می خواهد امیر عاشوراء حسین باشد یا خامنه ای ؛ فرقی ندارد.چون خامنه ای هم غلام حسین است.مهم ، عباس مرامی ست.

محبت به خامنه ای ، عین بصیرت است همان طور که محبت به حسین عین عبادت.

http://velayat2011.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=155&tab=weblog