نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
استادمان را کشتند فدای سر فتنه گران!
این جا ایران است


استادمان را کشتند فدای سر فتنه گران!

عیبی نداره! طوری نشده اتفاقی هم روی نداده فقط یک نفر آدم را روز روشن وسط خیابون جلو چشم دانشجوهاش سوزوندن و فرستادن آسمون. طوری نیست. مهم هم نیست و ارزشی هم ندارد اگر این استاد پایبند به ارزش های دین و علاقه مند به سرفرازی میهنش بوده است.

استادمان را کشتند فدای سر فتنه گران!

استاد دانشگاه بوده، دانشجوی شش ترم مشروط نبوده که برای اخراج نشدن به فتنه سبز پیوسته باشه و حتی اگر تو دانشگاه اغتشاش کنه همه رسانه های فتنه حمایتش کنن.

استادمان را کشتند فدای سر فتنه گران!

دانشمند بوده، کروبی نبوده که چارکلمه عربی رو بلد نباشه اما لباس روحانیت رو غصب کرده و ازش به عنوان دکان و مغازه و حجره و دفتر کارش استفاده کنه و با شهرام جونش جلسه خصوصی بذاره.

استادمان را کشتند فدای سر فتنه گران!

حقوق بگیر بوده، سرمایه دار مقیم تل آویو و لندن و واشنگتن نبوده که دشمن دین خدا باشه و فتنه سبز آقایان رو پشتیبانی مالی کنه.

استادمان را کشتند فدای سر فتنه گران!

تکه تکه شده، مثل معترضان سبز نبوده که بانک ها رو به آتیش بکشه و بعدش با چارتا دونه باتوم مجازاتش بشه و حتی یه روز هم دستگیر نشه و بعد اسم این کار بشه جنایت علیه راهپیمائی آرام!

استادمان را کشتند فدای سر فتنه گران!

گوشت تنش کباب شده، مثل ابطحی نبود که بره زندان و از خجالت دنبه ها و چربیش آب بشه!

استادمان را کشتند فدای سر فتنه گران!

آره مهم نیست که یک استاد مسلمان انقلابی میهن دوست را وسط خیابان تکه تکه کرده اند. اصلاً مهم نیست.

عمر میرحسین دراز باد با آن همه حرف های صدتا یه غاز.

باید سکوت کنند فتنه گران و درباره این جنایت حرفی نزنند که اگر سخنی بر زبان بیاورند مجبور هستند که آمریکا و انگلیس را محکوم نمایند و اگر محکومشان کنند چگونه هر شب با آنها مصاحبه کرده و برایشان دم تکان دهند و حمایتهایشان را جذب و جلب فرمایند؟

خب پس درستش این است که ساکت باشند تا دانشمندان ما یکی یکی شهید شوند.

فدای سر فتنه گران.

http://ahmadkaramad.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=161&tab=weblog