نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
چرا جمهوری اسلامی شهریاری را کشت!
تلاقی(کلبه حزب الله)


بسمه تعالی

  این هم کار خود جمهوری اسلامیه. کشتن استاد شهریاری هم کار همین حکومته. آخه استاد شهریاری خیلی خوب و سبز بود. ایشون تو همه تجمعات شرکت می کرد. هر روز بی بی سی می دید و ما رو به دیدن اون توصیه می کرد. عاشق آمریکا بود و وقتی داشت شبکه ماهواره ای صدای امریکا رو می دید همه باید سکوت می کردن. تو دانشگاه همیشه مچ بند سبز دستش بود و . . . .""""

مدت زیادی از ترور استاد شهریاری دانشمند انرژی هسته ای کشورمان نمیگذرد و حامیان فتنه گرچه به جای محکوم کردم این فتنه سعی در محاکمه نیروهای امنیتی دارند اما هنوز هم هنوز در شوک به سر می برند. هنوز مانده اند چه بر زبان آورده و چطور این گند و فضاحت خودشان را ماله کشی نمایند که با فاصله اندکی از بیانیه موسوی و تهدیدات او چنین ترورهایی صورت میگیرد.

در چنین موقعیتی سبزها اگر به آمریکا بتازند باید پاسخگوی حمایت کاخ سفید از خودشان باشند و بگویند چرا کاخ سفید اساتید ما را ترور می کند اما میرحسین موسوی و دار و دسته اش را تأیید و حمایت می کند.

اگر به صهیونیست های اشغالگر قدس اعتراض کنند و موساد را عامل ترورها بدانند باید خودشان جواب بدهند که چرا شعار نه غزه نه لبنان دادند.

اگر انگلستان را محکوم کرده و سرویس جاسوسی MI6  را مواخذه نمایند باید جواب مردم را بدهند که چرا بی بی سی از وسط لندن برایشان سنگ تمام می گذارد.

پس فعلاً یا باید همینطور سکوت و کم محلی پیشه کنند و بگذارند داغ وطن فروشی و خیانت روی پیشانی آنها باقی مانده و هر روز رسواتر گردند و یا اینکه حکومت مردمی جمهوری اسلامی را متهم نمایند و یفینا ً قدم بعدی آنها نیز همین است.

البته آن زمان نیز باید توضیح دهند که جمهوری اسلامی چرا این کار را با بمب و روز روشن و جلوی چشم دانشجویان خود استاد شهریاری انجام داده است؟!! یعنی راه بی سر و صداتری برای این کار وجود نداشت؟

راستی چه کسی با پیشرفت ما در انرژی هسته مخالف است؟ جمهوری اسلامی یا میرحسین موسوی و افراد حاضر در گرد او که بارها به مخالفت با برنامه های انرژی هسته ای پرداخته اند؟

http://talaghii.blogfa.com

http://kolbehezbollah.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=165&tab=weblog