نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
کنیسه ای در قلب تهران!
شوکران انتظار


چند وقت پیش، از خیابان انقلاب (تهران - تقاطع خیابان انقلاب اسلامی با خیابان شهید نامجو) میگذشتم. ساختمان در حال ساختی را دیدم که نسبتی با فرهنگ و معماری ایرانی نداشت. افسوس خوردم و رد شدم. اما بعد از یک ماه متوجه شدم، ساختمان مربوط به یک مسجد است. خیلی تعجب کردم.

 

آن چیزی که دیده بودم، مسجد نبود، نسخه ای از یک کنیسه در وسط تهران بود. نمیدانستم چه باید بکنم. فقط برای اصلاح مدیریت شهرسازی کشور دعا کردم و نااهلان آن را نفرین کردم.

http://khavei.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=171&tab=weblog