نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
زمان، رسالت و تعهد دانشجوي مسلمان
کیهان


ناصر سلطانيان
در تاريخ پرفراز و نشيب ميهن اسلاميمان روزهايي را مي توان ذكر كرد كه پايه گذار و مبدا حركتهاي سازنده در تاريخ كشورمان گرديد كه بعضاً روزها منتسب به گروه هاي خاصي از اقشار جامعه است كه در آن نقش تعيين كننده اي داشته اند. نمونه هاي آن را مي توان آغاز حركت انقلاب اسلامي و حمايت از امام خميني(ره) در سال 42 توسط مردم قم، همچنين حركت توفنده و جاودان مردم ورامين در 15 خرداد سال 42، در حمايت از امام(ره) حضور پرشور دانش آموزان در تظاهرات 13 آبان سال 57، و... نام برد. يكي از روزهاي بياد ماندني و جاودان تاريخ مبارزات دانشجويان مومن و مسلمان جهت برافراشتن پرچم عدالت و مبارزه با استكبار 16 آذر سال 1332 مي باشد كه دانشجويان پرچم مبارزه با آمريكا را برافراشته و با نثار خون خود نهال انقلاب اسلامي را آبياري نموده اند.
از آن حماسه تاريخي تا امروز سالها مي گذرد و در گذر زمان اين تعهد و مسئوليت و آينده نگري دانشجويان مسلمان همچنان تداوم پيدا كرد و باتوجه به مقتضيات زمان تنها شكل اين مسئوليت تغيير پيدا كرد چنانچه در 16 آذر سال 1332رسالت دانشجويان مسلمان در مبارزه با استكبار جهاني كليد خورد و به حضور نيكسون رئيس جمهور وقت آمريكا در ايران با اعتراض شديد خود عكس العمل نشان دادند و در 13 آبان سال 58 با تحقير آمريكا يكبار ديگر پرچم مبارزه با استكبار جهاني آمريكا را برافراشته و به تأييد امام راحل انقلاب دوم را پايه گذاري كردند و در سال 1359 در مواجهه با تجاوز همه جانبه استكبار به ميهن اسلامي سلاح بر دوش لباس رزم بر تن و جان بر كف حماسه هميشه جاويد دانشجويان مسلمان پيرو خط امام را در كنار سردار بزرگ اسلام استاد برجسته دانشگاه، عارف و دانشمند فرهيخته شهيد دكتر مصطفي چمران در هويزه مظلوم خلق كردند كه همچون چراغي روشن فرا روي همه مبارزان به ويژه دانشجويان در طول تاريخ نورافشاني مي كند. امروز مسئوليت دانشجوي مومن و مسلمان بيش از هر زماني داشتن بصيرت، شناخت جايگاه خود در جامعه، پاسداري از ارزشهاي انقلاب اسلامي، و حريم ولايت و راه و رسم شهيدان هميشه جاويد راه فضيلت و رستگاري مي باشد. بي شك انتظار جامعه از دانشجويان در فضاي جديد مبارزه با استكبار، در حوزه جنگ نرم و ناتوي فرهنگي بيش از گذشته و هر زمان ديگر نمايان است. در همين رابطه دستيابي به ابزار و فنون مبارزه با استكبار در جنگ نرم بيش از هر زماني ضرورتي اجتناب ناپذير است. در نيل به اين اهداف بلند دانشجويان مسلمان و متعهد نبايد از رسالت اصلي خود به خاطر قضاياي كوچك و حقير غفلت كنند كه موجب آسيب به حوزه علمي و پژوهشي گردد. يكي از اصلي ترين، مهمترين و بي بديل ترين مسئوليت جامعه دانشجويي در زمان حاضر حفظ، توسعه و تداوم حركت علمي پژوهشي و فناوري در دانشگاه هاست. باتوجه به تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري به ضرورت توجه به نهضت نرم افزاري، نهضت علمي، رسالت دانشجويان در جنگ نرم، به ويژه در توسعه علمي و فرهنگي، در برنامه هاي بلندمدت و كوتاه مدت، همواره دانشجوي مسلمان بايد اين رهنمودهاي ارزشمند و حكيمانه را فرا روي خود قرار داده و با تمام وجود در اين راه قدم گذاشته و همت و تلاش خود را دو چندان نمايد. و اجازه ندهد كه دشمن در اين برنامه زيربنايي و مهم خللي وارد نمايد.
چنانچه در فرازي از فرمايشات ايشان تاكيد شده است كه
«اين را بدانيد كه اعتقاد راسخ بر اين است كه پيشرفت علمي و رشد علمي در رأس همه كارهاي اساسي براي پيشرفت كشور باشد مهمترين زيرساخت كشور زير ساخت انساني است به وسيله علم، ما بايد خود را از فقر علمي نجات دهيم اين مساله اول و اساسي ما است.»1
«يقين بدانيد يكي از چيزهايي كه امروز مورد توجه سرويس هاي اطلاعاتي(دشمن) است اين نكته است كه ببينند چگونه مي توانند دانشجوي بيدار و دانشگاه آگاه ايراني را از آن راهي كه مي تواند به اعتلاي كشور بيانجامد منصرف كنند و مانع اش بشوند.»2
«امروز موضوع علم براي كشور ما يك موضوع حياتي است، علم هم به ميزان زيادي به شما مجموعه دانشگاهي متكي است. امروز دانشگاه بايد احساس بكند كه كشور در نقطه عطفي قرار گرفته است كه با دو گونه حركت دانشگاه در مسير متبادين و متعارض از اين نقطه عطف به وجود خواهد آمد، اگر يك طور عمل كنيم به يك سمت خواهيم رفت، اگر به گونه ديگري عمل كنيم سمت ديگر و نقطه مقابل آن خواهيم رفت.»3
يك ملت با اقتدار علمي است كه مي تواند سخن خود را به گوش همه افراد دنيا برساند، با اقتدار علمي است كه مي تواند سياست برتر و دست والا را در دنياي سياسي حايز شود، اقتصاد هم به دنبال اينها به دست مي آيد. پول تابع توانايي هاست، امروز اين طور است علم را مي شود به پول تبديل كرد و از لحاظ اقتصادي هم قوي شد. اين جايگاه علم است4.
بي شك اين مسئوليت تنها مي تواند با علم و نهضت علمي تحقق يابد. چنانچه در اين رابطه مقام معظم رهبري تأكيد مي نمايند كه:
«آن روزي كه ما بتوانيم درآمد كشور را از راه دانشمان بدست بياوريم و درب چاه هاي نفت را پلمپ كنيم آن روز براي ما روز خوبي است. بايد روزي برسد كه بتوانيم از دانش خود نان بخوريم و اين ملت بتواند از دانش خود ثروت توليد كند.»5
در حركت و تلاش علمي براي پيشرفت ميهن اسلاميمان داشتن اميد به آينده، خودباوري، اعتماد به نفس، تكيه به نيروهاي مستعد و پرتلاش مؤمن و مسلمان و جوانان پرشور و نشاط، با تاكيد بر فرهنگ و هويت اسلامي و ملي و با اولويت نيازهاي اساسي كشور مي تواند اين حركت را قوام و دوام بخشد چنانچه رهبر معظم انقلاب در اين ارتباط تأكيد مي نمايد كه:
«در اين حركت تنبلي و تن آسايي و محول كردن كار به يكديگر جايز نيست، حركت جهادگونه بايد كرد، جهاد فقط در ميدان جنگ نيست، در ميدان علم هم مثل بقيه ميادين زندگي، جهاد لازم است، جهاد يعني تلاش بي وقفه.»6
اين راه پرفراز و نشيب همچنان فرا روي دانشجوي مسلمان قرار دارد و راه نجات كشورمان نيز در پيمودن اين راه است. اميد است كه با همت و تلاش مضاعف، بيش از گذشته دانشجويان اساتيد پژوهشگران، به رسالت خود واقف بوده تا بتوانند گامهاي موثرتري در تحقق آن بردارند چنانچه رهبر معظم انقلاب بر پيمودن اين راه تاكيد دارند.
«ما آن دونده اي هستيم كه بايد برسيم به خط پايان، بايد برسيم سر خط برد دايم بايد بدويم بنا بر برنامه چشم انداز، ايران بايد از كشورهاي ديگر در منطقه از لحاظ فناوري و... جلوتر باشد. اين راه را بايد رفت اگر وسط راه همت من و شما سست شود اگر اميدمان كم شود اگر خيال كنيد كه آقا! فايده اي ندارد خب نمي رسيم من از اين راه بيمناكم... من بارها گفته ام باز هم مي گويم و باز هم بارها تاكيد خواهم كرد كه پايه و زيربناي اقتدار آينده شما ملت عزيز در قدرت علمي است.»7
به اميد تحقق آن روز
¤فوق ليسانس مديريت آموزشي
1-ديدار با استادان دانشگاه ها 1384
2. از كتاب راه را بايد رفت رهنمود مقام معظم رهبري به استادان دانشگاهها
3. ديدار با استادان دانشگاههاي استان خراسان 1386
4. ديدار با استادان و دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) 1384
5. ديدار جمعي از نخبگان علمي و استادان دانشگاهها 1387
6. ديدار با جمعي از نخبگان علمي و استادان دانشگاهها 1387
7. ديدار با دانشجويان دانشگاههاي استان يزد 1386

http://keyhannews.ir/

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=176&tab=weblog