نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
سقوط آزاد حماله الحطبي كه به گندم ري نرسيد
کیهان


روند سقوط آزاد مهدي كروبي ادامه دارد.
وي اخيراً به درخواست سايت ضد انقلابي روزنت، پيامي براي 56 سالگي عبدالكريم سروش به اين سايت فرستاده و با القابي و عناوين لايتچسبك! از كسي كه اهانت به اسلام را به ساحت پيامبر اعظم(ص) رساند، تمجيد كرد.
كروبي در اين نوشته از سروش به عنوان ملاصدراي روزگار ياد كرده و مي نويسد: ملاصدرا هم از تبعيد و اتهام كفر رنج برد... سروش انقلاب اسلامي را ادامه تفكر ملاصدرا مي دانست. او پس از آن نيز با پرورش شاگرداني، در زمينه سازي فكري براي حركت اصلاحات نقش آفريني كرد... او براي جمع دموكراسي و دينداري تلاش كرد... آراي ديني سروش در باب وحي و قرآن و پيامبر اسلام نه بي سابقه است و نه بي پاسخ. تاريخ اسلام پر است از مسئله هايي كه سبب رونق بازار دين و دانش شده اند و سروش يكي از طراحان اين مسئله هاست. ملاصدرا كه امروز ظاهراً به متفكري مقبول برخي روحانيون حاكم تبديل شده، در روزگار خود از اتهام كفر، آزار و تبعيد رنج مي برد اما اسلام هرگز از آزادي بيان حتي بيان كفر در محضر امام صادق(ع) آسيب نديده است.»
شايان ذكر است سروش ضمن آلودگي مالي و سياسي به برخي مراكز اطلاعاتي و امنيتي در آمريكا و انگليس، مجبور شد دوز اهانت ها و هتاكي ها عليه مقدسات اسلامي را بالا ببرد و كار را تا بدانجا رساند كه برخلاف نص صريح قرآن ادعا كرد قرآن نه وحي الهي بلكه تجربه هاي شخصي شاعرانه پيامبر(ص) است!! اين در حالي است كه خداوند بارها تأكيد مي كند كه «پيامبر از روي هوا سخن نمي گويد و قرآن جز وحي كه بر او نازل مي شود نيست». سروش به بهانه انتخابات سال گذشته از كروبي حمايت كرد كه با بيچارگي تمام تبديل به تيتر اول روزنامه اعتماد ملي كروبي شد.
نامه از موضع ضعف كروبي به سروش حاوي مغالطات گوناگوني است از جمله اينكه 1- آيا حكيم و فيلسوف و متأله بزرگ اسلامي، هم مانند سروش به ساحت پيامبر اكرم(ص) و قرآن كريم جسارت مي كرد يا تبديل به نان خور رسمي طواغيت و شياطين روزگار خود شده بود؟! 2- بالاخره يا انقلاب اسلامي ادامه تفكر ملاصدراست (كه هست) و يا سروش كه ملاصدرا(!!!) معرفي مي شود. مگر مي شود هم در آغوش آمريكا و انگليس غنود و هم طرفدار انقلاب اسلامي كه ذاتاً ضد جبهه استكبار است، بود؟ 3- «جمع دموكراسي و دينداري از سوي سروش» يعني ذبح اسلام پاي ليبرال- دموكراسي آمريكايي كه در خاورميانه از ديكتاتورهاي فاسد حمايت مي كند و خون ملت هاي مظلوم منطقه را مستقيماً يا مباشرتاً مي ريزد؟!4- معلوم است كه «اراجيف سروش نه بي سابقه است و نه بي پاسخ». به همين دليل هم، قياس امثال وي با دم دستي ترين متفكران نيز توهيني به تفكر انديشه است چه رسد به ملاصدرا! و به يقين همين هتاكي ها و عقده گشايي ها (به نيابت از دشمن ترين دشمنان اسلام و انسانيت) باعث «رونق بازار دين» شده است، نمونه آن هم گسترش مراجعه به اسلام و كتاب آسماني آن در غرب طي دهه و سال اخير كه اهانت هاي محافل غربي شدت گرفت. اما اين توجيهي نمي شود كه «شيخ» سابق! مهدي كروبي ارادتمند يكي از همان ابوجهل ها و ابولهب هاي تاريخ و مجيزگوي عناصر مرتد شود، شايد كه در ازاي اين بي غيرتي ديني، جمله اي به تمجيد از طرف قرض بگيرد! بايد از رقيب ناكام آراي باطله در انتخابات سال گذشته پرسيد؛ لگد به جمهوريت و قانون و امنيت جاي خود محفوظ. عمله جبهه ضد انقلاب شدن در معارضه با نظام و قانون اساسي و خط امام هم به فرض ناديده گرفته شود! يعني تكليف شما با پيامبر اعظم(ص) و هتاكان علني به ساحت آن حضرت هم مشخص نيست؟!! 5- اما درباره بيان علني كفر در محضر ائمه(ع) بايد يادآور شد كه كفر هزاران مثل سروش (يا احياناً كروبي) هيچ لطمه اي به اسلام نمي زند چندان كه تاريخ نشان داده منتها نبايد «نفاق» را جاي «كفر» و بلكه گفت وگو و پرسش و چالش فكري جا زد، چه آن كه پيامبر اكرم(ص) نسبت به خطر منافقين هشدار دادند و حضرت امام (ره) با هوشمندي فرمودند منافقين از كفار بدترند. اگر خداوند درباره ابولهب ها از تعبير «بريده باد دستان ابولهب» استفاده مي كند، متأسفانه امثال كروبي تبديل به «حماله الحطب» (هيزم كش) براي ابولهب ها و ابوجهل ها شده اند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=197&tab=weblog