نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
بذرپاش، یک پله تا دولت یازدهم
صداقت


هفته جاری در حالی سپری شد که مهردادبذرپاش، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان از کار خود برکنار شده است. هر چند برخی این رخداد را حذف بذرپاش از مناصب دولتی و سیاسی میدادند و حتی یکی از تحلیلگران شبکه خبری صداقت با نگارش مقاله بکناری بذرپاش، نشانه استواری احمدی نژاد است، تلاش کرد تا نشان دهد برکناری بذرپاش به دلیل اختلافات وی در برخی مسائل با رئیس جمهور بوده است، اما به اعتقاد من این مساله صحیح نیست.
من معتقدم بذرپاش از سیستم حذف نشده است و هیچ اختلافی هم با احمدی نژاد؛ رئیس جمهور مردمی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نداشته است و با مشایی هم همین طور.
احمدی نژاد، بذرپاش و مشایی، اضلاع مثلثی را تشکیل میدهند که از ابتدای کار دکتر محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران به هم گره خورده اند و جدایی آنها ممکن نیست. اما مساله ای که دولت نهم و دهم همیشه از آن رنج می برده است، عدم برخورداری از رسانه های فراگیر است. همین مساله باعث شده است تا برخی رسانه ها از خلاء مذکور استفاده کرده و به ارائه تحلیلهایی خلاف واقع بپردازند.
شاید همین موضوع بود که بذرپاش را بر آن داشت تا رسانه ای به نام وطن امروز را تاسیس کند. هر چند عدم حضور او برای بسیج منابع و امکانات باعث شد تا وطن امروز تنها به نامی تبدیل شود که یادآوری بذرپاش باشد. به نظرم مساله از همین جا شروع شد. یعنی عدم برخورداری دولت از فردی که بتواند در نهادی خارج از دولت زمینه های استمرار تفکر دولت امروز را برای فردا فراهم کند، سبب شد تا احمدی نژاد، مشایی و بذرپاش در تصمیمی هماهنگ زمینه ی ورود بذرپاش به عنوان چهره ای محبوب در میان جوانان را برای سکان داری دولت یازدهم فراهم نماید.
هر چند عده ای با طرح این شایعه که بذرپاش شرایط کاندیداتوری برای انتخابات دولت یازدهم را ندارد تلاش میکنند بذرپاش را از افکار عمومی حذف نمایند، اما نگاهی به قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364 و اصلاح آن در تاریخ 12/8/1387 که مشروح جلسه مربوطه از طریق نشانی http://www.hvm.ir/print.asp?id=26478 و شرح مصوبات جلسه از طریق نشانی http://www.parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=3139 قابل دسترسی است، بیانگر آن است که مهرداد بذرپاش هیچ مشکلی برای حضور در انتخابات دولت یازدهم ندارد.
از طرف دیگر درایت و مدیریت مناسب بذرپاش در مناصب مختلف دولتی باعث شده است تا وی نه تنها در میان جوانان بلکه در میان عموم مردم به عنوان چهره ای محبوب شناخته شود. چنانچه کارکنان سایپا همواره از بذرپاش به عنوان مدیری قابل و توانمند یاد می کنند. مشاوران جوان وزارتخانه ها و استانداریها از دوران ریاست او در مشاوران جوان ریاست جمهوری خاطرات خوشی را دارند که باعث ایجاد اشتیاقی زاید الوصف برای همراهی صمیمانه با جوان ترین عضو دولت نهم و دهم تا انتخاب او به عنوان رئیس جمهور دولت یازدهم می شود.
پس گزاف نیست اگر بگوییم، کناره گیری بذرپاش از سازمان ملی جوانان گامی است به سوی دولت یازدهم. در این میان انتخاب فرحناز ترکستانی قطعا نه به خاطر نسبت فامیلیش با بقایی که به دلیل تکمیل آرایش دولت صورت گرفت. چرا که همه میدانند که احمدی نژاد به خاطر اجرای اهداف دولت حتی از برادرانش فاصله گرفت تا در راه انجام رسالتش از هیچ کاری فرو گذار نکرده باشد. اختلاف احمدی نژاد با داوود احمدی نژاد آنجایی شکل گرفت که احمدی نژاد بر حضور کردان و مشایی به عنوان چهره هایی خدوم اصرار ورزید. اصراری که شاید دلیل آنرا در مقاله ای دیگر توضیح دهم و یکی از مسائل ذهنی هم میهنانم را حل نمایم. قطعا حضور ترکستانی در سازمان ملی جوانان میتواند گره گشای بسیاری از مشکلات دختران جوان این مرز و بوم باشد؛ مساله ای که همیشه کشور عزیزمان از آن رنج برده است و انشائ الله با حضور این بانوی کاردان حل خواهد شد.
ابوالفضل قدیانی

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=199&tab=weblog