نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
مردِ و قولش
تلاقی


حکماً قول و قرار آدم ها خیلی اهمیت دارد که قدیمی ها گفته اند:
"مردِ و قولش"
استبعادی ندارد که ما الان هم توقع داشته باشیم مردها سر قولشان بمانند. یعنی عجیب نیست که از امثال موسوی و کروبی و سروش و رهنورد و گنجی توقع نداشته باشیم سر حرفشان بمانند و برای همین عیبی ندارد که اینها امروز قول بدهند و فردا که سهل است تا آخر عمرشان هم بدان وفا نفرمایند.
از این طرف اما بودند آنهائی که به مردم قول دادند ( و هنوز هم قول می دهند) که بالاخره فتنه گرها را محاکمه کنند تا باورمان شود که رانت خواری و استوانه زاده بودن تأثیری در اجرای قوانین نداشته و ندارد و نخواهد داشت.
البته اگر خاطر مبارک بعضی دوستان (وایضاً دشمنان) مانده باشد، پارسال، دی ماه و به طور مشخص نهم دی ماه عوام الناس و تعدادی از خواص الناس! وسط خیابان داشتند فریاد میزدند که آی مسئولان محترم التفات کنید: "ما خواستار محاکمه اغتشاشگران هستیم، فرقی هم ندارد که نامشان چیز باشد یا رفیق شهرام جزایری و یا حتی استوانه زاده باشند"
از همان روز علی القاعده آغاز شد بازار قول و قرار!
آقای فلانی گفت:
"امروز میگیریمشان"
اون یکی فرمود:
"فردا صبح اول وقت"
یکی دیگه اومد گفت: بگذارید سر ظهر که هوا بهتر می شود آخر اول صبح سرده هوا!!!
خلاصه همه مردان آمدند و قول ها دادند و ما هم مانده ایم معطل که بدانیم نتیجه چه می شود.
خود آن بندگان خدا هم لابد دنبال عمل به قولشان هستند لابُد برای همین بود که چند ماه بعد از روز نه دی، برای مهدی هاشمی اقدام به صدور حکم جلب کردند و حتی ملاحظه این را نکردند که طرف لندن است و خوبیت ندارد جلو خارجی ها و نباید با استوانه زاده ها چنین کرد و در نهایت ایشان قهر مطلق فرموده و در لندن ماندند که ماندند! همانطور که فتنه گران به صورت محاکمه نشده ماندند که ماندند!!!
خلاصه کل حرف ما این است که:
حکماً قول و قرار آدم ها خیلی اهمیت دارد که قدیمی ها گفته اند:
"مردِ و قولش"

http://talaghii.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=200&tab=weblog