نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
10 دلیل برای «شرمساری» در برابر مردمدر پی اظهار شرمساری رئیس‌جمهور از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، بسیاری از مردم نسبت به استفاده از عبارت شرمساری برای لغو یک سخنرانی واکنش نشان دادند و آن را در مقایسه با موضوعاتی ازقبیل رکود، بیکاری، مشکلات شدید مسکن مهر، اجرای تحقیرآمیز طرح سبد کالا، بی‌نتیجه بودن برجام، برخورد اخیر دو قطار و ... هیچ دانستند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=204&tab=pic