نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
لطفا يهود صفتان نخوانند!
خاک وطن


در يك از پست هاي قبلي مطلبي با عنوان تلمود نجس ترين  كتاب دنيا نوشته بودم كه داراي  نظراتي هم بوده كه بعضي  ها در كامنت هايشان اظهار تعجب مي كردند از ديدگاه جهود در تلمود و بعضي ها هم توهين را بهترين منطق در باره اين مطلب مي دانستند .

واما حال نيز مطلبي تكميلي درباب  عقيده يك يهودي  خواهم گذاشت  كه  نه از تراوشات ذهن  من است نه كسي مي تواند سنديت آن را زير سوال ببرد ! كتاب«تاريخ يهود،آيين يهود»نوشته«اسرائيل شاهاك»براي‏اولين بار در سال 1994،در شرايطي كه يهوديان اين گونه در برابر انتساب‏جزيي‏ترين واقعيات به خود،حساسيت نشان مي‏دادند،از اهميت ويژه‏اي‏برخوردار است.اين اهميت بيشتر از آن جهت است كه كتاب حاضرتوسط يك يهودي برجسته و مطلع و يك نفر به اصطلاح«خودي»به طورمستند در مورد عقايد و رفتار همكيشان يهوديش نوشته شده است.اسرائيل شاهاك در سال 1933 در ورشو متولد شد.بخشي از دوران‏كودكي‏اش را در اردوگاه اسراي جنگي«بلسن»گذرانيد.در سال 1945به فلسطين مهاجرت كرد.ايام جواني و دوران خدمت سربازي را دراسرائيل سپري كرد و سپس به ادامه تحصيل پرداخت و كرسي استادي‏دانشگاه«هبرو»اورشليم را به خود اختصاص داد.زبان عبري را به خوبي‏فرا گرفت و با حال و هواي اخلاقي خاص جامعه يهود كاملا آشنا شد.موضع‏گيريهاي شاهاك به طرفداري از فلسطينيان و انتقاد از رفتاراسرائيليها با آنان،مشهور است.وي در مدت سي سال دفاع از حقوق بشربه كرات از فلسطينيها به عنوان قربانيان آپارتايد ياد كرده است.

نويسنده كتاب درباره ساختار تلمود اين گونه بيان مي كند كه اين نكته بايد تفهيم شود كه منبع اعتبار يهوديت كلاسيك(ودر حال حاضر يهوديت ارتدكس)در تمام فرائض،و مبناي تعيين كننده‏ساختار حقوقي آن،تلمود يا به عبارت دقيق‏تر همان تلمود بابلياست،در حالي كه بقيه نوشته‏هاي مربوط به تلمود(از جمله تلمود به اصطلاح اورشليمي)،منابع تكميلي محسوب مي‏شوند.

 

شاهاك  درباره ديدگاه يهوديان درباره قتل و كشتار  اينگونه مي نويسد براساس قوانين مذهب يهود،قتل يك يهودي گناه كبيره و يكي از سه‏گناه شنيع(دو گناه شنيع ديگر،بت‏پرستي و زنا)است.محاكم شرع يهودو مقامات غير مذهبي،فارغ از محدوديتهاي عادي دادگستري دستوردارند هر كس را كه در قتل يك يهودي مقصر باشد،مجازات كنند.هريهودي كه به طور غير مستقيم باعث قتل يك يهودي ديگر شود،تنها درقبال آنچه كه قوانين تلمود آن را معصيت عليه«قوانين الهي»مي‏خوانند،مقصر قلمداد مي‏شود و به جاي افراد بشر بايد خداوند او را مجازات كند.اما وقتي كه محكوم،يك غير يهودي است،قضيه كاملا متفاوت‏است.اگر يك يهودي،يك غير يهودي را بكشد تنها قوانين الهي را زير پاگذاشته و دادگاه نمي‏تواند او را مجازات كند. و چنانچه به طور غيرمستقيم باعث مرگ يك غير يهودي شود،ابدا گناهي مرتكب نشده‏ است

 ودر ادامه شاهاك ديدگاه يه روحاني مطرح يهودي در باب قتل را بيان مي كنديكي از دو مفسر بزرگ شولبان آروخ وقتي به بحث غير يهودي‏مي‏رسد مي‏گويد«يك غير يهودي را مستقيما نمي‏توان مورد اذيت قرارداد،اما اگر فردي به طور غير مستقيم به يك غير يهودي آسيب برسانداشكالي ندارد،مثل برداشتن نردبان پس از آنكه غير يهودي به داخل‏گودال افتاده باشد،چون اين آسيب رساندن مستقيم انجام نشده است. در عين حال اين مفسر اشاره مي‏كند كه هر عملي به طور غير مستقيم منجربه مرگ يك غير يهودي بشود،چنانچه موجب اشاعه خصومت نسبت به‏يهوديان گردد،ممنوع است!

 ودر جايي ديگر  اشاره كرده بود كه ربي«شيمون»گفته است:«غير يهودي،حتي بهترينش هم‏كشتني است.»؛«مار،حتي بهترينش،بايد مغزش متلاشي شود.»

 طبق قاعده مورد نظر در تلمود اين مسأله به صورت يك قاعده كلي آمده است كه:«غير يهوديان نه بايد از چاه بيرون آورده شوند و نه به داخل آن هل داده‏شوند.»ميمونيدس اين گونه توضيح مي‏دهد:ما نبايد موجب مرگ كساني شويم كه با آنان در جنگ نيستيم،اما اگرآنها حتي در آستانه مرگ قرار داشته باشند،نجاتشان ممنوع است. در ادامه هم مثالي زده مي شود براي درك مخاطب، به عنوان مثال اگر ببينيم يكي از آنها در حال غرق شدن در درياست،نبايداو را نجات دهيم.درست است كه در دستورات داريم:«تو نبايد بگذاري‏دوستت كشته شود.» اما[يك غير يهودي‏]«دوست تو»نيست.

 مخصوصا يك پزشك يهودي نبايد يك بيمار غير يهودي را مداوا كند.ميمونيدس كه خود پزشك مشهوري است در اين خصوص با صراحت‏ تفاوت بين«دوست تو»و«غير يهودي»را تكراركرده و اين طور نتيجه مي‏گيرد كه:«و تو بايد از اين قاعده بفهمي كه‏مداواي يك غير يهودي حتي در مقابل دريافت دستمزد نيز ممنوع‏است...»

 خوب از نوشت هاي بالا مشخص است  كه جان انسان در نزد يهوديان چقدر ارزشمند است !   براي نجات بشريت چه ها كه نمي كند نمونه بارز  آن هم در سرزمين هاي اشغالي به وضوع مشخص است.

اسرائيل شاهاك در جايي ديگر از كتابش به جرايم جنسي اشاره مي كند و اين گونه مي نويسد آميزش جنسي بين يك زن شوهردار يهودي با هر مردي غير ازهمسرش براي دو طرف گناه كبيره محسوب مي‏شود و يكي از سه گناه‏شنيع است.وضعيت زنان غير يهودي كاملا فرق مي‏كند.از نظر«هالاخا»،غير يهوديان كلا بدكاره‏اند و آيه«شهوت او مانند شهوت خر و نژادش‏[ازنطفه‏]مانند نژاد اسب است.» البته اين بدان معنا نيست كه آميزش جنسي مرد يهودي با زن غيريهودي مجاز است،درست بر عكس،مجازات هم دارد اما مجازات‏اصلي بر زن غير يهودي تحميل مي‏شود كه بايستي اعدام گردد،حتي اگرتوسط مرد يهودي مورد تجاوز به عنف قرار گرفته باشد!

 در جايي ديگر خوي نژاد پرستي  آنها اين گونه به نمايش گذاشته مي شود به راستي آنچه آن ها به نام دين موسي انجام ميدهند از جانب خداست يا ساخته و پرداخته بلهوسي كاهنان جهود مي باشد قضاوت كاري سختي نيست! 

 در يكي از پاورگي ها اين كتاب مطلبي به چشم مي خورد كه دانستن آن خالي از لطف نيست!زن يهودي پس از به انجام رسانيدن غسل ماهانه(كه پس از آن مجامعت او باشوهرش اجباري است)،نبايد چشمش به چهار مخلوق شيطاني بيفتد.اين‏چهار مخلوق عبارتند از:غير يهودي،خوك،سگ و خر.در غير اين صورت‏بايد مجددا غسل كند.اين سنت در كنار رسوم ديگر،در كتاب Musar،راهنماي اخلاقي يهوديان،منتشره براي اولين بار در سال 1712 كه تا اوايل‏قرن حاضر يكي از معروف‏ترين كتب در اروپاي شرقي و كشورهاي اسلامي‏به شمار مي‏رفت و هنوز هم از پر خواننده‏ترين كتابها در برخي از محافل‏ارتدكس به شمار مي‏رود،مورد حمايت قرار گرفته است.

 دوستان اين گوشه اي از نوشته هاي اين كتاب بوده است  و در بردارنده نمونه كوچكي از مباحث مطرح شده در آن، به قول معروف مشت نمونه خروار است . به اميد روزي كه ما شاهد نابودي اسرائيل باشيم .

 : ته نوشت :

لازم مي دانم به اين نكته هم اشاره شود كه يكي از دوستان با نام امير مطلب تلمود نجس ترين كتاب دنيا را در سايت بالاترين قرار داده بودند به گفته ايشان سوز و گداز عجيبي براي يهود صفتان رخ داد و فحاشي هاي  زيادي كردند و در نهايت نيز اين مطلب را حذف كردند .

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=204&tab=weblog