نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
این ها اسلام را فاجعه می دانند، نه ولایت فقیه را!‏
یادداشت های یک طلبه


آنچه پیش روی دارید، بخشی از سخنرانی امام خمینی(ره) به شرح زیر است:

زمان: ۱۲ مهر ۱۳۵۸/ ۱۲ ذى القعدة ۱۳۹۹
مکان: قم‏
موضوع: نصرت الهى در پیروزى- انتخابات شوراها- اهمیت ویژه ولایت فقیه‏
حضار: نمایندگان مجلس خبرگان، پاسداران مسجد الحسین (ع)
مرجع: صحیفه امام، جلد‏ ۱۰، صفحه ۲۱۶

***

به حرفهاى آنهایى که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب مى‏کنند و مى‏خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند [اعتنا نکنید] اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بین مى‏رود که به امر خداى تبارک و تعالى یک کسى نصب بشود. شما نترسید از این چهار نفر آدمى که نمى‏فهمند اسلام چه است؛ نمى‏فهمند فقیه چه است؛ نمى‏فهمند که ولایت فقیه یعنى چه. آنها خیال مى‏کنند که یک فاجعه به جامعه است! اینها اسلام را فاجعه مى‏دانند، نه ولایت فقیه را. اینها اسلام را فاجعه مى‏دانند، ولایت فقیه فاجعه نیست. ولایت فقیه، تَبَع «۱» اسلام است.

چشم‏هایتان را باز کنید! اهل خبره چشمشان را باز کنند. کسانى که با ولایت فقیه مخالفت مى‏کنند بر خلاف این چیزى که ملت آنها را تعیین کرده است عمل مى‏کنند، وکالت ندارند در این امر. من اولى که مجلس بنا بود تأسیس بشود، و پیش‏بینى این امور را مى‏کردم. اعلام کردم که مردم جمهورى اسلامى مى‏خواهند، جمهورى غربى را [نمى‏خواهند] جمهورى کمونیستى نمى‏خواهند مردم. مردم، جمهورى اسلامى مى‏خواهند. مردم شما را وکیل کردند که جمهورى اسلامى درست کنید. کسى که مخالفت کند با احکام اسلام، مخالف با جمهورى اسلامى است؛ مخالف با رأى موکّلین هست، آنها شما را وکیل نکردند براى این امر. همه‏تان هم اگر چنانچه یک چیزى بگویید که بر خلاف مصالح اسلام باشد، وکیل نیستید؛ حرفتان قبول نیست، مقبول نیست. ما به دیوار مى‏زنیم آن حرفى را که بر خلاف مصالح اسلام باشد. آن قدرى که شما اختیار دارید در این مجلس، این است که جمهورى اسلامى را بر طبق موازین اسلامى پیاده کنید. البته راجع به امور ادارى‏اش و اینها نظر دادن هیچ مانعى ندارد. نظر دادن مانعى ندارد؛ اما اشکالتراشى و این حرفها را به مردم القا کردن که اگر چنانچه فقاهت در کار بیاید و فقیه باشد، اگر چنانچه ولایت فقیه باشد، یک بساطى لازم مى‏آید و یک بساط دیگرى.

آقا ما مدتها زیر بار طاغوت بودیم، بس است! ملت ما مدتها- پنجاه سال، بلکه دو هزار و پانصد سال- زیر بار طاغوت بود، بس است! آقایان بگذارید یک چند وقتى هم مردم الهى بشوند، تجربه کنید. لا اقل بفهمید این معنا را، که با تجربه بفهمید، که یک ملتى که تا حالا تحت بار طاغوت بوده است، حالا هم تحت بار اللَّه باشد، این را تجربه کنید. اگر از اسلام بدى دیدید، بگویید چه بدى از اسلام تا حالا دیدید؟ تا حالا که اسلامى در کار نبوده در مملکت ما نمى‏گذاشتند، حالا هم شماها نمى‏گذارید. آن وقت دشمنها [نمى‏گذاشتند] حالا بعضى دوستهایى که ملتفت نیستند، نمى‏گذارند. یا شاید بعضیشان هم دشمن باشند. چرا باید شما بترسید از اینکه یک نفر آدم در مثلًا تو اتاق‏اش [نشسته‏] و یک چیزى مى‏نویسد، در روزنامه هم درج مى‏کند. اینها نمى‏دانند اصلًا معناى اسلام چه است. اینها مخالف نهضت اسلام هستند. اینها اگر مخالف با رژیم هم باشند، مخالف با اسلام هم هستند. اینها یک چیز دیگرى مى‏خواهند، نه رژیم باشد و نه اسلام باشد؛ یک جمهورى دمکراتیک. دمکراتیک آن هم به آن معنایى که غرب وارد کرده اینجا؛ نه به آن معنایى که حتى که در غرب است. آن جمهورى که در آن دمکراتیک که در غرب هست حتى در ایران نیامده تا حالا، آن وارداتى است. این دمکراتیک که در ایران آمده، آن آزادى و آن نمى‏دانم استقلال و آن مسائلى که تا حالا آمده، همانهایى بوده است که آریامهر فریاد مى‏کرد «تمدن بزرگ»؛ و همان بود که همه دیدید این «تمدن بزرگ» پدر این ملت را درآورد! بس است! کافى است! آریامهر کافى است براى ما تا قیامت. این قدر تبعیت نکنید از این رژیم، این قدر تبعیت نکنید از این غربیها، از این شرقیها. کافى است ظلمى که به ما تا کنون شده است. باز هم باید ما زیر بار ظلم برویم؟ باز هم از زیر بار اسلام مى‏خواهند خارج شوند؟ یک مسئله «تشریفاتى!» بله، آقایان بعضیشان مى‏گویند مسئله ولایت فقیه یک مسئله «تشریفاتى» باشد، مضایقه نداریم. اما اگر بخواهد ولىّ، دخالت بکند در امور، نه، ما آن را قبول نداریم- حتماً باید یک کسى از غرب بیاید دخالت بکند؟!- ما قبول نداریم که یک کسى اسلام تعیین کرده او دخالت بکند. اگر متوجه به لوازم این معنا باشند، مرتد مى‏شوند! لکن متوجه نیستند.

ما این گرفتاریها را داریم. ما بین راه هستیم. ما بعد از این هم گرفتارى راجع به رئیس جمهورش داریم: یکى مى‏گوید لازم نیست مسلمان باشد. یکى مى‏گوید لازم نیست شیعه باشد. یکى مى‏گوید لازم نیست نمى‏دانم چه باشد، طرفدار اسلام باشد. ما بعد از این گرفتارى داریم، آقا. گرفتار همین یا دوستهاى جاهل، یا دشمنان عاقلِ متوجه. ما گرفتاریم باز، ما بین راهیم. آقا، سستى نکند ملت ما. اگر وکلاشان خواستند بر خلاف اسلام عمل بکنند، مردم مختارند که وکلا را عَزْلِشان بکنند، بریزندشان دور. آنها خیال مى‏کنند که نه، این خلاف آزادى است. شما دارید دیکتاتورى مى‏کنید! شما دارید در مقابل ملت مى‏ایستید. ملت اسلام را مى‏خواهد، شما مى‏گویید لازم نیست! ملت ولایت فقیه را مى‏خواهد، که خدا فرموده است، شما مى‏گویید خیر، لازم نیست! و شما مى‏خواهید چند نفر آدم را بر سایرین تحمیل بکنید. این دیکتاتورى است؛ نه اینکه اکثریت در آنجا که با آنهایى است که اسلام را مى‏دانند چه است و تبعیت اسلام را هم دارند. شما چند نفر ایستاده‏اید در مقابل اسلام.

من از خداى تبارک و تعالى مى‏خواهم که ما را از شرّ دوستهاى جاهل و دشمنهاى شیطان نجات بدهد. و در این مراحلى که داریم که بعد آن پیش مى‏آید، مجلس شورا، آن شوراها، که نصیحت را عرض کردم که باید چه بکنید- آنجا هم ان شاء اللَّه در هر موقعش عرض مى‏کنم ان شاء اللَّه این راه را با قدرت و با قوّه و با بینش کامل این راه را طى بکنید. و طى مى‏کند، این ملت است، ملت مى‏خواهد، ما چه بکنیم. شما فرض بکنید که خیر، فاجعه است، ما فرض مى‏کنیم که فاجعه است، این فاجعه را ملت ما مى‏خواهد، شما چه مى‏گویید این ولایت فقیه را شما مى‏گویید این «فاجعه» است! این فاجعه را ملت ما مى‏خواهد. بیایید، سؤال مى‏کنیم، به رفراندم مى‏گذاریم، که آقا ولایت فقیه را که آقایان مى‏فرمایند «فاجعه» است، شما مى‏خواهید؟ ببینید «آرى» اش چه قدر است «نه» اش چه قدر است. خدا همه‏تان را توفیق بدهد؛ مؤید بکند.

***

متن کامل و فایل صوتی این سخنرانی را می توانید در پایگاه اینترنتی «روح‏ الله» بیابید.

http://hemati.ir

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=218&tab=weblog