نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
اگر موسوی و کروبی را گرفتند چه میکنید؟
تلاقی


این سوال قعر نشینان بالاترین و جرخوردگان راه سبز(جرس) از تفاله مانده های راه لجن بوده که با واکنشهای جذابی مواجه شده است.....

این نظریات همان هایی است که وقتی بتشان رای نیاورد شروع کردند در خیابانها به جفتک پرانی و سطل آتش زدن و فریاد می زدند : موسوی موسوی رای ما رو پس بگیر ......... یا شعار میدادند : نترسید نترسید ما همه با هم هستیم....... اما دیگر همه ای وجود ندارد..... همه شان در سوراخها خود را لعن و نفرین میکنند و فحش می دهند که : آخر تو را چه به سیاست.... از ترس اینکه نکند عکسشان را گرفته باشند از خانه تکان نمی خورند و هر روز انتظار می کشند تا کسی در خانه هاشان را بزند و عاقبشان بشود عاقبت .......

از این رو برای خانه هاشان راهرو های زیر زمینی ساخته اند برای فرار ( به دستور همسر مامور مخصوص اسرائیل مادام ره....) تا دیگر برای ادامه روی زمین جایی را به فساد نکشند و اینان هدفی بزرگ دارند ، و آن رسیدن به لایه های زیرین این کره خاکی...... این جنبش هسته ی زمین را هدف اکتشافاتش قرار داده که با اتکاء به این پتانسیل موجود یقینا بدان دست خواهد یافت........

حالا چند نظر را با هم مرور کنیم ......

1. من که صبر میکنم تا بیایند مرخصی بعد از مدتی ، آنوقت میروم دیدنشان با دسته گل

-----------------------------------------------------------------------------------------

2. اگر مردی خودت پاشو بیا ایران به دستگیری موسوی و کروبی اعتراض کن ؟

-----------------------------------------------------------------------------------------

3. اصلاً تو خودت برای جنبش چیکار کرده‌ای که من هم بکنم ؟

-----------------------------------------------------------------------------------------

4. دنبال یک رهبر می گردیم نه یه بیانه نویس.رهبری که بدونه چی می خواد و ظرفیت رهبری یک جنبش عظیم اجتماعی را داشته باشه. نه اینکه با هنر فراوانش این خیزش بزرگ را یک ساله به شکست بکشونه.و فقط داغ کشته ها و زندانی هاش بر دل مردم بذاره

-----------------------------------------------------------------------------------------

5. موسوی رهبر جنبش نبود، یه سمبل بود که مردم ساختنش، مثل ندا، سهراب... شاید دیگه مردم لازم نداشته باشن برای کسایی که براشون تب هم نکردن دیگه برن بمیرن


این مشتی است نمونه ی خروار از حامیان پر و پا قرص جنبش لجن...... ای آقای سبز من اگر جای تو و شیخ بودم با چنین یاران و مددکارانی گام را فراتر می گذاشتم و راهی را می رفتم که ناپلئون بناپارت رفت.... اگر سوادت به تاریخ قد نمی دهد بگویم ؛ مسیر او مسیر تصرف جهان بود نه فقط یک کشور آن هم با این همه دردسر......

دیگر رهروانتان هم برای دستگیریتان روز شماری می کنند..... چه بد راهی را انتخاب کردید آقایانی که دوستان فرا مرزیتان برای شما نامی زیبنده تر از« کوه های موش زا» نیافتند.....

خوب است که بالاترینی ها هر از چند گاهی از خودی هاشان هم توی دهانی بخورند تا آن دهان ها را بیش از اندازه نگشایند بر گزافه های بزرگ تر از جنبش لجنیشان........

اما ناراحت نباش اقای سبز اگر شما و شیخ را بگیرند تمامی طنزپردازان شورش می کنند چون دیگر کسی نیست تا بیانیه هایش وسیله ای باشد برای شاد کردن مردم..... شما نمیدانی که خود شخص اقای شیخ چقدر سرسپرده و فدایی دارد که فقط منتظرند تا بیت ایشان تهدید گردد.....

اما نگران باشید و .... بترسید بترسید ( چون مثل همیشه) ما همه با هم هستیم  ......

http://talaghii.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=222&tab=weblog