نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
نمايش چهره پليد صهيونيسم در قاب سينما
کیهان


«شكارچي شنبه» يكي از آثار ارزشمند و متفاوت سينماي ايران است كه پنجره اي نو را به روي تماشاگر مي گشايد. پرويز شيخ طادي در اين فيلم با قوت و جسارتي مثال زدني، براي نخستين بار مكتب «صهيونيسم- طالبانيسم» را به مخاطب معرفي مي كند كاري كه جاي خالي آن سالها بود در عرصه سينماي ايران، ديده مي شد و در معركه «گيشه و عشق هاي خياباني» حاكم بر سينما، كسي به سراغ سوژه بكر و ارزشمندي مثل «شكارچي شنبه» نمي رفت. هرچند اين فيلم به خوبي از عنصر عاطفه براي تأثيرگذاري بر مخاطب بهره برده و اين موضوع را مي توان از واكنش هاي تماشاگران و حتي گريه هاي آنها دريافت، اما همه ارزش اين اثر، در تحريك عواطف و احساسات خلاصه نمي شود. «شكارچي شنبه» روايتي تازه از جنايات صهيونيست ها در اراضي اشغالي فلسطين را به تصوير مي كشد و پرده از روياهاي شوم و تمام ناشدني صهيونيست هاي افراطي برمي دارد. ترويج خشونت، قتل، آدم كشي تروريست سازمان يافته دولتي تهمتي است كه غرب سال هاست با همه توان رسانه اي اش به جهان اسلام مي زند و براي حقيقي نشان دادن اين تهمت، «طالبان» را بعنوان سمبل و مظهر اسلام معرفي مي كند.
گروهي كه با تمسك و تظاهر به تعاليم اسلام، وحشيانه ترين جنايات را در حق بشريت روا داشته و دستشان به خون هزاران انسان بي گناه آغشته است. اسلام طالباني، همان اسلامي است كه رسانه هاي غربي به دنبال آن هستند تا در سايه آن، امكان اجراي پروژه بزرگ «اسلام هراسي» را فراهم آورند، چراكه هيچ كس از اسلام جمهوري اسلامي و اسلام ناب محمدي(ص) نمي ترسد پس بايد تصويري خشن، وحشي و متحجر از اسلام ارائه كرد تا مردم جهان از آن وحشت كرده و براي مبارزه با آن بسيج شوند. اما واقعيت چيز ديگري است. غرب وحشي با سردمداري صهيونيسم جهاني، سال هاست كه تمامي جنايات سنگين خود را در پوشش الفاظ زيبنده اي مثل حقوق بشر و... توجيه مي كند و صداي كسي هم درنمي آيد. اما «شكارچي شنبه» سوءاستفاده صهيونيست ها از مقدسات ديني و مشخصاً آئين يهود را به زيبايي به تصوير مي كشد. از برتري قوم يهود بر تمام اديان ديگر تا لزوم كشتن هر مخالف و معارض با آئين يهود و حتي با توليد روزانه تعاليم به ظاهر آسماني در زيرزمين خانه «هانون».
اينها دقيقاً همان مسيري است كه سال هاي سال است در سرزمين هاي اشغالي به عريان ترين شكل و به صورت روزمره در جريان است و پرداختن به اين مضمون عالي و بكر، توفيقي است كه به پرويز شيخ طادي و مؤسسه شهيد آويني(ره) رسيد. روايت مسخ يك كودك معصوم، روايت قتل عام روزانه و شكار كشاورزان بي دفاع فلسطين، روايت حبس خانگي همسر «هانون» به دليل تخلف از تعاليم يهود، روايت بي غيرتي و بي تعصبي برخي اعراب سرزمين هاي اشغالي و بالاخره روايت مخالفت يهوديان جوان در كنار ديوار مقدس با اقدامات افراطيون صهيونيست، جلوه هاي زيبايي از فيلم شكارچي شنبه بود كه جاي تقدير و تجليل دارد. بي شك اين فتح بابي است براي پاسخ دادن به ده ها فيلمي كه كمپاني هاي صهيونيست در سال هاي اخير براي تخريب چهره نوراني اسلام ساخته اند تا تهمت توحش و آدم كش بودن مسلمانان را توجيه كنند. درحالي كه شكارچي شنبه به زيبايي مكتب «صهيونيسم- طالبانيسم» را معرفي كرده و پرده از سوءاستفاده از مذهب براي ترويج جنايت عليه ملت مظلوم فلسطين برمي دارد.

به قلم حسین شمسیان

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=55&tab=mobareze