نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
آشنایی نوجوانان با متن و ترجمه قرآنواقعيت تلخ اين است كه قرآن هنوز در جامعه‌ى ما، يك امر عمومى نشده است. همه به قرآن عشق مى‌ورزند و احترام مى‌كنند؛ اما عده‌ى كمى همواره آن را تلاوت و عده‌ى كمترى در آن تدبر مى‌كنند.
براى رفع اين نقيصه كه كارى ممكن و روان است، در گام اول بايد جوانان و نوجوانان را با متن و ترجمه‌ى قرآن آشنا كرد و از شربت گوارا و حياتبخش قرآن، به ذايقه‌ى آنان چيزى چشانيد. ۱۳۶۸/۰۷/۲۰

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=65&tab=rahbar